Organový festival v Ružomberku 2022

  Organový koncert ŠPECIÁL
  Organový festival v Ružomberku 2022
  Začiatok (dátum, čas):31. 7. 2022, 17:00
  Koniec (dátum, čas):31. 7. 2022, 19:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:umelecké a výtvarné

  Ďalšie informácie

  Koncert v rámci roka sv. Ignáca z Loyoly 100 rokov jezuitov v Ružomberku