Školenie BOZP

  Školenie BOZP pre študentov denného štúdia
  Začiatok (dátum, čas):26. 9. 2022, 10:30
  Koniec (dátum, čas):26. 9. 2022, 11:30
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:iné

  Vážené študentky a vážení študenti PF KU v Ružomberku, 

  v uvedených termínoch sa bude realizovať v aule Jána Pavla II. školenie BOZP pre študentov denného štúdia podľa rozpisu: 

  26.9.2022 o 10.30 hod.:  

  študenti učiteľstva 2. ročník Bc. a 2. ročník Mgr.;  
  študenti špeciálnej pedagogiky 1. a 3. ročník Bc., 2. ročník Mgr.  
     
  27.9. 2022 o 10.30 hod.:  

  študenti 1. a 3. ročníka predškolskej a elementárnej pedagogiky   
  študenti 1. a 2. ročníka učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  
   
  Školenie BOZP je platné dva roky, takže je potrebné, aby sa ho zúčastnili aj tí študenti, ktorým v tomto akademickom roku vyprší jeho platnosť, ale aj študenti vyššie uvedených ročníkov. V prípade nejasností sa obráťte na svojho metodika praxe.