Slávnostné promócie absolventov

  Aula Jána Pavla II.
  Slávnostné promócie absolventov
  Začiatok (dátum, čas):27. 6. 2024, 8:00
  Koniec (dátum, čas):27. 6. 2024, 14:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:iné