Slávnostné promócie absolventov Pedagogickej fakulty KU

  AULA JÁNA PAVLA II.
  Slávnostné promócie absolventov Pedagogickej fakulty KU
  Začiatok (dátum, čas):27. 6. 2022, 8:30
  Koniec (dátum, čas):29. 6. 2022, 13:00
  Miesto:AULA JÁNA PAVLA II. Hrabovská cesta 1
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Iné
  Zameranie:iné

  27.06.2022 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia

  8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (externá forma), Pedagogika (denná a externá forma), Špeciálna pedagogika (denná forma)  a Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma)  
  11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (denná forma)   

  28.06.2022 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia

  8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Manažment (denná a externá forma), Sociálna práca (denná a externá forma)  

  29.06.2022 – promócie absolventov magisterského štúdia

  8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma),  Sociálna práca (denná a externá forma), Ekonomika a manažment podniku (denná a externá forma)    
  11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denná a externá forma)  

  Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti č. 129!!!

  Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 23.06.2022!!!

  V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť alebo doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 30.06.2022 a po dohode so svojou študijnou referentkou:

  eva.bumberova@ku.sk
  erika.horvathova@ku.sk
  maria.korbova@ku.sk

  Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  14.06.2022
  Fotografia: Anton Kulan