UNIUM 2022

  Katolícka univerzita v Ružomberku pripravuje v termíne 26.-28. apríla 2022 medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok - UNIUM 2022.
  UNIUM 2022
  Začiatok (dátum, čas):26. 4. 2022, 8:30
  Koniec (dátum, čas):28. 4. 2022, 18:00
  Usporiadateľ:Rektorát

  Katolícka univerzita v Ružomberku pokračuje v založenej tradícii a pripravuje druhé podujatie medzinárodného multižánrového festivalu UNIUM. Ide o vytvorenie platformy pre tvorivú činnosť mladých ľudí, jej konfrontáciu a prezentáciu. Podujatie má dve kľúčové zamerania: poskytnúť priestor študentom slovenských a zahraničných univerzít na festivalovo-súťažnú prezentáciu umeleckej a vedeckej tvorby, a zároveň prezentovať Katolícku univerzitu v  meste Ružomberok, v regióne Liptov, v rámci Žilinského samosprávneho kraja, Slovenska i zahraničia.

  Konfesijné zameranie Katolíckej univerzity predstavuje v štruktúre vysokých škôl špecifikum, ktoré chce festival zvýrazniť, ale aj poukázať na rozmer  nadkonfesionálnej spolupráce a rešpektovanie akademickej slobody.   Ambíciou je každoročne prilákať do mesta mladých ľudí, nadšencov umenia a vedy, a ponúknuť to najlepšie z  výskumu a činnosti Katolíckej univerzity študentom a obyvateľom mesta.

  Vzhľadom na dynamickosť neustále pretrvávajúcej pandemickej situácie budú jednotlivé činnosti festivalu prezentované aj v online priestore. Počas festivalu budú prebiehať súťaže, umelecké a vedecké semináre, besedy s umelcami a osobnosťami verejného života, výstavy a sprievodné aktivity Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka.  

  UNIUM v názve odkazuje na univerzitu ako srdce podujatia, ale  aj na umenie a ľudský um, a tiež univerzum, ktoré nás spája, spoločne ho vytvárame a chránime. Je predpoklad, že podujatie sa stane fórom, ktoré bude mať povahu hodnotovej a intelektuálnej formácie mladých ľudí.