Zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 na Pedagogickej fakulte KU

Zápis študentov
Zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 na Pedagogickej fakulte KU
Začiatok (dátum, čas):2. 9. 2021, 9:00
Koniec (dátum, čas):13. 9. 2021, 14:00
Usporiadateľ:Pedagogická fakulta