prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: anna.hudecova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Vzdelanie a kvalifikácia

  2010

  prof.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

  Pedagogika

  2002

  PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

  Pedagogika

  1990

  PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

  Pedagogika

  1975

  Mgr.

  Univerzita Komenského v Bratislave,

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  Pedagogika

   

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  1975-1977

  učiteľ

  Stredná pedagogická škola v Lučenci

  Lučenec

  1977-2002

  odborný asistent

  UMB Pedagogická fakulta B. Bystrica,

  Katedra pedagogiky

  Banská Bystrica

  2002-2004

  docent

  UMB Pedagogická fakulta B. Bystrica, Katedra pedagogiky

  Banská Bystrica

  2004-2018

  profesor

  UMB Pedagogická fakulta B. Bystrica, Katedra sociálnej práce

  Banská Bystrica

  2018 -

  profesor

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,

  katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

  Ružomberok