PhDr. Mgr. Anna Masariková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PhDr. Mgr. Anna Masariková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 421
  Telefón:
  Email: anna.masarikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:45 - 15:15

  Termín konzultácie si, prosím, dohodnite vopred emailom. Neplatí cez skúškové obdobie.

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  2020-2023                      PhD.

                                            Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

                                            Študijný odbor: sociálna práca

  2019 -2021                     PhDr.

                                            Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,

                                            Študijný odbor: sociálna práca

  2021 – 2023                    Mgr.

                                             Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

                                              Študijný odbor: sociálna práca

  2010-2012                      Mgr.

                                             Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Pedagogická fakulta

                                             Študijný odbor: sociálna pedagogika

  2007-2010                        Bc.

                                             Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Pedagogická fakulta

                                             Študijný odbor: sociálna práca

  Pracovné skúsenosti

  Trvanie zamestnania:      3. 11. 2023 – trvá       

  Pracovná pozícia:              vysokoškolský učiteľ - odborný asistent 

  Zamestnávateľ:                  Katolícka univerzita v Ružomberku, PF , Katedra sociálnej práce

   

  Trvanie zamestnania:        1.3.2023 - 31.10.2023

  Pracovná pozícia:                Komunitný líder pre okres Ružomberok

  Zamestnávateľ:                    Liga za duševné zdravie SR

   

  Trvanie zamestnania:        01.12.2015 - 31.05.2016

  Pracovná pozícia:                Komunitný pracovník

  Zamestnávateľ:                    Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o.

   

  Trvanie zamestnania:        01.10.2012 – 16.10.2014

  Pracovná pozícia:               Referend skladu a logistiky

  Zamestnávateľ:                    RUDOS Ružomberok, s.r.o.

   

  Trvanie zamestnania:        15.06.2009 -30.04.2010

  Pracovná pozícia:                Osobná asistencia klientky s ŤZP

  Doplnkové vzdelanie a absolvované kurzy

  Vzdelávací program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (číslo akreditácie: AKPSM/0080/2018/3/004): „Prevenciou rizikového správania u detí a mládeže k posilňovaniu zdravého spôsobu života“.  

  Osvedčenie k realizácii preventívneho programu „Kozmo a jeho dobrodružstvá“, Centrum Slniečko, n.o., Nitra.

  Absolvovanie školy pastorálneho poradenstva ako príprava na službu pastorálneho poradcu. Cirkevná organizácia: Rada BJB v SR,  Odbor pastorácie a poradenstva.