doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta

  Stankovany 64
  034 92 Stankovany

  Kancelária: 226
  Telefón: +421918 337 401
  Email: daniela.kolibova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  10:30 - 12:30

  Profesijná charakteristika

  VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

  (1978) Mgr. - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii Pedagogická psychológia - Anglický jazyk

  (1981) PhDr. - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – teória vyučovania pedagogickej psychológie

  (1986) CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študijný odbor: Pedagogická psychológia

  (2008) Docent -  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor: Sociálna práca

   

  Ďalšie vzdelávanie

  (2008) Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, workshop „Nonviolent Communication“ v rámci národného programu „Excelentná univerzita“, s lektorkou Evou Rambala (The International Center for Nonviolent Communication, Maďarsko) (certifikát o účasti). Zameranie: nenásilná komunikácia.

  (2002) IPA in Dublin, Ireland (Inštitút verejnej správy), tréningový kurz pre riadiacich pracovníkov vo verejnej správe „Strategický manažment pre prístupový proces EÚ“ (certifikát o účasti). Zameranie: strategické manažérske zručnosti v súvislosti s prístupovým procesom do EÚ.

  (1997) Danish School of Public Administration (DSPA), tréningový seminár pre riadiacich pracovníkov štátnej správy „High Level EU – Seminar in Denmark for Top Officials from the Slovakian Central Administration“ (certifikát o účasti). Zameranie: manažérske zručnosti v súvislosti s európskou integráciou.

  (1997) Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského, Bratislava, postgraduálny kurz „Európska integrácia“ v anglickom jazyku (certifikát o účasti). Zameranie: organizácia a riadenie štátu v procese integrácie, vyjednávacie zručnosti, interkultúrna komunikácia.

  (1996) Pracovisko klinickej psychológie (PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.), Liptovský Mikuláš, výcvik na zvládanie stresu (certifikát o účasti). Zameranie: techniky zvládania stresu.

  (1990) Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, kurz „sociálno-psychologického výcviku pre pedagógov a psychológov vysokých škôl“ v rámci programu „špecializované štúdium pedagogiky vysokej školy pre vybraných učiteľov“ (certifikát o účasti). Zameranie: sociálno-psychologický výcvik, sociálne a komunikačné zručnosti.