Mgr. Eva Janouchová

  Doktorandka, Denná forma štúdia
  Mgr. Eva Janouchová

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A416
  Telefón:
  Email: eva.janouchova600@edu.ku.sk

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Katolická univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta (2023)

  Dr. studijní program Sociálna práca;

  Téma dizertační práce: "Inovativní metody ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků jako cesta ke kritickému myšlení v praxi sociální práce" (školitelka doc. PhDr. Markéta Rusnáková, Ph.D.)

   

  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (2007)

  Studijní obor Sociální pedagogika (Mgr.)

  Studijní obor Sociální patologie a prevence (Bc.)

   

  • Ústav sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové: lektorka (2020)
  • Univerzita třetího věku Univerzity Hradec Králové: koordinátorka a odborná garantka (2023)
  • Asociace univerzit třetího věku České republiky, z. s., členka předsednictva (2023)