Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 39

  Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej: podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-427-1

  Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej: podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku

  Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 - 1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-331-1

  Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 - 1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa

  Spišský antifonár

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Veselovská, Juraj Šedivý
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-360-1

  Spišský antifonár

  Základy hudobnej náuky

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-354-0

  Základy hudobnej náuky

  Cvičebnica z hudobnej náuky

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-355-7

  Cvičebnica z hudobnej náuky

  ​Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-053-9

  ​Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426

  Musica Mediaeva Liturgica III : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. - 7. mája 2019

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0770-6

  Musica Mediaeva Liturgica III : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. - 7. mája 2019

  Musica Mediaeva Liturgica II : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. - 4. júna 2015

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0356-2

  Musica Mediaeva Liturgica II : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. - 4. júna 2015

  ​Duchovná pieseň v dejinách slovenskej hudby : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 26. októbra 2011

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-763-0

  ​Duchovná pieseň v dejinách slovenskej hudby : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 26. októbra 2011

  Musica sacra, quo vadis? : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 12. októbra 2010 v Ružomberku

  Autor/Kolektív:Rastislav Podpera (ed.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-731-9

  Musica sacra, quo vadis? : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 12. októbra 2010 v Ružomberku

  Musica et educatio II : zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala 22. - 23.11.2010 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku

  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-696-1

  Musica et educatio II : zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala 22. - 23.11.2010 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku

  O, Maria, laude digna : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku

  Autor/Kolektív:Rastislav Podpera (ed.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-762-3

  O, Maria, laude digna : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku

  Interpretačné kurzy 2010 - 2011 : zborník príspevkov z interpretačných kurzov konaných v Ružomberku v rokoch 2010 - 2011

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-764-7

  Interpretačné kurzy 2010 - 2011 : zborník príspevkov z interpretačných kurzov konaných v Ružomberku v rokoch 2010 - 2011

  Musica Mediaeva Liturgica : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 4. - 5. mája 2010

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-597-1

  Musica Mediaeva Liturgica : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 4. - 5. mája 2010

  Interpretačné kurzy : zborník prednášok z Interpretačných kurzov v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt 2006 - 2008

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-500-1

  Interpretačné kurzy : zborník prednášok z Interpretačných kurzov v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt 2006 - 2008

  Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26 - 28. októbra 2006

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-525-4

  Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26 - 28. októbra 2006

  Missale Notatum Lundense. Pars Aestivalis

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:Berlin : Peter Lang
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-3-631-85830-1

  Missale Notatum Lundense. Pars Aestivalis

  Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0611-2

  Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť

  Musica Mediaeva Liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1030-0

  Musica Mediaeva Liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022