Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 31

  Vzdelávacia politika Európskej únie

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Ďalší autori:Matúšová Silvia
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-905-4

  Vzdelávacia politika Európskej únie

  Moderné trendy vo výučbe : kooperatívny spôsob výučby 2: aktivity zamerané na nácvik kooperatívneho správania

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-074-1

  Moderné trendy vo výučbe : kooperatívny spôsob výučby 2: aktivity zamerané na nácvik kooperatívneho správania

  Špecifiká pedagogického komunikovania

  Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-885-9

  Špecifiká pedagogického komunikovania

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na základnej škole

  Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD., PhDr. Gabriela Siváková, PhD., PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0672-3

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na základnej škole

  Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0667-9

  Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov

  Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0777-5

  Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori

  Bádanie v predprimárnom vzdelávaní Prírodné javy

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0580-1

  Bádanie v predprimárnom vzdelávaní Prírodné javy

  Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0889-5

  Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

  Muzikanti v materskej škole. Hudobná výchova (aj) pre nehudobníkov

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krupová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0853-6

  Muzikanti v materskej škole. Hudobná výchova (aj) pre nehudobníkov

  Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Vydavateľstvo:Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0638-9
  Stiahnuť publikáciu

  Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Miroslava Bruncková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0977-9
  Stiahnuť publikáciu

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách