Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU

Vzdelávanie na PF KU bude realizované v súlade s platným Covid automatom pre daný týždeň a daný okres.
Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU

Vzdelávanie na PF KU bude realizované v súlade s platným Covid automatom pre daný týždeň a daný okres.

Platné pravidlá pre vzdelávanie v týždni od 25.10.2021 do 31.10.2021

Od 25.10.2021 do 31.10.2021 bude prebiehať výučba na PF KU nasledovne:

pracovisko v Ružomberku v dennej i v externej forme:

  • prednášky a cvičenia, ktoré sú určené pre skupinu menej ako 20 osôb so zachovaním protokolu OTP budú prebiehať naďalej prezenčne;
  • pri prednáškach a cvičeniach, ktoré sú určené pre skupinu viac ako 20 osôb sa výučba bude uskutočňovať dištančne;
  • všetci vyučujúci sú povinní informovať študentov svojich predmetov, akým spôsobom bude v tomto týždni prebiehať výučba.

Študenti majú povinnosť vyplniť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Vyhlásenie je potrebné doniesť vyplnené a odovzdať na vrátnici. 

 

pracovisko v Levoči v dennej i v externej forme:

  • výučba všetkých študentov bude prebiehať dištančne.