Návšteva Veľvyslanectva Talianskej republiky

  Návšteva Veľvyslanectva Talianskej republiky

  Návšteva bola spojená s odovzdaním diplomu v rámci 3. ročníka súťaže „Raccontare in Italiano“
  Smútočné oznámenie

  Smútočné oznámenie

  V Ružomberku sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  V Ružomberku sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  Výskumníci z akademickej sféry, zástupcovia štátnych orgánov a tretieho sektora sa v utorok 6.2. stretli na Katolíckej univerzite v Ružomberku na konferencii Bezpečnosť detí v digitálnom...
  17th World Leisure Congress at the University of Otago

  17th World Leisure Congress at the University of Otago

  The 17th World Leisure Congress was held from 11. 12. – to 15. 12. 2023 in Dunedin, New Zealand at the University of Otago, Department of Tourism.
  Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

  Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

  Školenie učiteľov, zamestnancov mimovládnych organizácií zameraných na rozvoj vzdelávacích systémov
  Vianočný pozdrav dekana Pedagogickej fakulty KU 2023

  Vianočný pozdrav dekana Pedagogickej fakulty KU 2023

  „Hudba nikdy neprestane“

  „Hudba nikdy neprestane“

  Tribute to Peter Hochel v Bratislave
  Inklúzia v telesnej a športovej výchove

  Inklúzia v telesnej a športovej výchove

  Inklúzia je v súčasnosti skloňovaná vo všetkých pádoch a oblastiach spoločenského života, nevynímajúc ani školskú telesnú a športovú výchovu.
  Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 21. – 23. novembra 2023 sa v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 uskutočnil jubilejný desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
  Osvetové podujatie na PF KU v rámci Európskeho týždňa testovania HIV a žltačky

  Osvetové podujatie na PF KU v rámci Európskeho týždňa testovania HIV a žltačky

  V rámci Európskeho týždňa testovania na pohlavne prenosné ochorenia sa v pondelok 20. 11. 2023 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo podujatie "Bezpečnosť...
  Prezentácia detského prednesu Poviem Ti básničku

  Prezentácia detského prednesu Poviem Ti básničku

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku organizovala 5. ročník prezentácie detského prednesu
  Dokráčali sme až na vrchol

  Dokráčali sme až na vrchol

  Súčasťou predmetu Kurz vysokohorskej turistiky je okrem iných turistických a horolezeckých aktivít aj absolvovanie zaistenej turistickej cesty známej ako via ferrata.
  Johann Sebastian Bach na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku

  Johann Sebastian Bach na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku

  interpretačný kurz spojený s prednáškou pod vedením profesora Reného Adámeka
  Katedra manažmentu PF KU je zapojená do riešenia medzinárodného projektu VISIONAIR

  Katedra manažmentu PF KU je zapojená do riešenia medzinárodného projektu VISIONAIR

  Medzinárodný projekt z programu Erasmus+KA220
  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023

  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023

  V Kežmarku sa cez ostatný víkend v piatok 10. novembra 2023 a v sobotu 11. novembra 2023 – v deň svätého Martina, konal už 29. ročník turnaja Spišskej diecézy, do ktorého sa môžu...
  Deň otvorených dverí 2023 na Pedagogickej fakulte KU

  Deň otvorených dverí 2023 na Pedagogickej fakulte KU

  Nový medzinárodný projekt na Pedagogickej fakulte orientovaný na sieťovanie inovatívnych učiteľov a škôl

  Nový medzinárodný projekt na Pedagogickej fakulte orientovaný na sieťovanie inovatívnych učiteľov a škôl

  NELCA – Creating Network of Excellent ULCA Schools
  Týždeň vedy a techniky 2023 na Pedagogickej fakulte KU

  Týždeň vedy a techniky 2023 na Pedagogickej fakulte KU

  V týždni od 6. do 12. novembra 2023 pripravili katedry PF KU podujatia pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku
  6. ročník výtvarnej prezentácie s názvom Obrázky z mesta - Rozprávková krajina

  6. ročník výtvarnej prezentácie s názvom Obrázky z mesta - Rozprávková krajina

  Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku - 4. novembra.
  Oznámenie výsledku volieb do AS KU a AS PF KU

  Oznámenie výsledku volieb do AS KU a AS PF KU

  Výsledky volieb