"Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia." J.A. Komenský

  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia." J.A. Komenský

  Dňa 28.3. 2023 uplynulo 431 rokov od narodenia "učiteľa národov" Jana Amosa Komenského.
  Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam

  Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam

  Akademický rok 2022/2023
  Oratórium spojilo zbory troch krajín

  Oratórium spojilo zbory troch krajín

  Na KU sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

  Na KU sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

  Konferencia v dvoch sekciách, vedeckej a odbornej ponúkla priestor na vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností medzi jednotlivými účastníkmi.
  Zomrel zakladateľ a prvý rektor Katolíckej univerzity profesor Pavol Kluvánek

  Zomrel zakladateľ a prvý rektor Katolíckej univerzity profesor Pavol Kluvánek

  S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3. februára 2023 po dlhšej chorobe vo veku 86 rokov zomrel slovenský matematik, prvý rektor Katolíckej univerzity – profesor Pavol Kluvánek
  Nadnárodné projektové stretnutie KNOWLO projektu v Prahe

  Nadnárodné projektové stretnutie KNOWLO projektu v Prahe

  Na nadnárodnom manažérskom stretnutí KNOWLO boli prezentované výsledky prieskumu vzdelávacích organizácií
  Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

  Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a...
  Online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO

  Online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO

  Dňa 11.01.2023 prebehlo ďalšie online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO
  Medzinárodná konferencia – záverečné podujatie projektu ULCA

  Medzinárodná konferencia – záverečné podujatie projektu ULCA

  V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa konala na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku veľká medzinárodná konferencia ULCA: Pathway to Excellent Schools
  Koncert seniorov v Ostrave - záverečný výstup projektu

  Koncert seniorov v Ostrave - záverečný výstup projektu

  ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers
  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. spolu v zastúpení Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. a doc. PaedDr. Robertom Rozimom,...
  Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU

  Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU

  V podvečer adventnej nedele radosti si pedagógovia a súčasní, ale aj bývalí študenti Katedry hudby PF KU pripravili rozmanitý hudobný repertoár pre širšiu verejnosť vo forme Adventného...
  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Študenti 2. ročníka, Bc. štúdia, budúci učitelia telesnej a športovej výchovy v rámci vyučovacieho predmetu zdravý životný štýl sa aktívne zapojili do tvorby a realizácie ...
  Deviaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  Deviaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 22. – 23. novembra 2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil deviaty ročník vedeckej konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
  Mária Jašurdová: Detské zborové piesne

  Mária Jašurdová: Detské zborové piesne

  Notová publikácia vydaná vďaka finančnej podpore Slovenského ochranného zväzu autorského
  Medzinárodná vedecká konferencia Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete

  Medzinárodná vedecká konferencia Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete

  V rámci Týždňa vedy techniky sa na pôde Pedagogickej fakulty KU v dňoch 11. a 12. novembra 2022 uskutočnila významná medzinárodná konferencia s názvom Taliančina dnes, skúsenosti a...
  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022)
  Týždeň tvorivosti na Pedagogickej fakulte KU

  Týždeň tvorivosti na Pedagogickej fakulte KU

  Výber z podujatí organizovaných katedrami PF KU počas TVT 2022
  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom...
  Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou

  Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou