Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU

Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU

Vzdelávanie na PF KU bude realizované v súlade s platným Covid automatom pre daný týždeň a daný okres.
Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

Európsky spoločný magister v sociálnej práci s deťmi a mládežou je študijný program, zabezpečovaný štyrmi partnerskými vysokými školami z Litvy, Lotyšska, Portugalska a Slovenska.
Oznam o vyhlásení  Volieb do Akademického senátu  Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,  ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021

Oznam o vyhlásení Volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 15. júna 2021 uznesením č. 22/2021 vyhlásil v súlade so Zásadami volieb do AS PF KU v Ružomberku...
Vedci z Katedry  hudby a Ústavu hudobnej vedy SAV prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

Vedci z Katedry hudby a Ústavu hudobnej vedy SAV prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

Konferencia bola zorganizovaná pri príležitosti blížiaceho sa deväťstého výročia posvätenia lundskej katedrály.
Úspech študentiek Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

Úspech študentiek Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

Študentky Mahútová a Vojtašáková dosiahli veľký úspech na česko-slovenskej ŠVOČ v didaktike matematiky, ktorá sa konala minulý týždeň v piatok a sobotu online formou.
Otvárame Rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie

Otvárame Rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku rozšírila svoju ponuku v oblasti celoživotného vzdelávania a otvára rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie.
Noc hudby – Od klasiky k filmu

Noc hudby – Od klasiky k filmu

Synagóga v Ružomberku sa 18. júna 2021 o 19.00 hodine ponorila do Noci hudby.
Nečakajú na reformu zhora, zmenu začínajú od seba

Nečakajú na reformu zhora, zmenu začínajú od seba

Pedagógovia z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) a Základnej školy Bystrická cesta sa vzdelávajú v prístupe orientovanom na žiakov.
Aký bol organový festival v Ružomberku?

Aký bol organový festival v Ružomberku?

Od postavenia nového organu v jezuitskom kostole Povýšenia Svätého kríža v roku 2011 sa pravidelne v mysliach ružomberských pedagógov a študentov ozývala myšlienka založenia organového...
Zápisy v akademickom roku 2021/2022 na Pedagogickej fakulte KU

Zápisy v akademickom roku 2021/2022 na Pedagogickej fakulte KU

Vážení študenti, zápisy do AR 2021/2022 sa budú realizovať podľa nasledovného harmonogramu.