Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty a Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadali v dňoch 26. a 28. 4. 2022 literárne besedy a autorské čítania so slovenskými spisovateľkami a spisovateľmi.
  Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty a Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadali v dňoch 26. a 28. 4. 2022 literárne besedy a autorské čítania so slovenskými spisovateľkami a spisovateľmi. Podujatia sa konali v rámci 2. ročníka medzinárodného multižánrového festivalu akademický Ružomberok – UNIUM 2022 a boli určené študentom univerzity aj širokej verejnosti. Na pôde univerzitnej knižnice sa stretli významné osobnosti slovenskej literatúry a viac než stovka študentov. Program zaujal aj žiakov Súkromnej základnej školy Dotyk, ktorí nás navštívili a s nadšením sledovali podujatie venované detskej literatúre.

  Literárne umenie na Katolíckej univerzite už dlhodobo prezentujeme pod názvom Literárne KUpé. Ide o spoločensko-literárny formát, ktorého iniciátorkami sú Jana Juhásová (FF) a Silvia Kaščáková (PF). V tomto ročníku festivalu sme sa spoločne venovali trom oblastiam: literatúre pre deti a mládež, slovenskej poézii a slovenskej próze. 

  Na stretnutí zameranom na literatúru pre deti a mládež (utorok 26. 4. 2022) sme predstavili spisovateľa a literárneho vedca Dávida Dziaka a poetku, prekladateľku a textárku Silviu Kaščákovú. Dávid Dziak prezentoval svoju novú knihu pre deti s názvom Poď do rozprávky; Silvia Kaščáková knihu pre deti s názvom Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky. Podujatie moderovala Eva Urbanová (FF), literárna vedkyňa a spisovateľka. Prezentácie sa zúčastnil tiež vydavateľ oboch kníh (Vydavateľstvo FACE) Ján Gavura.

  Na stretnutí s poéziou (štvrtok 28. 4. 2022) sme hostili poetku Milu Haugovú a jej novú knihu Z rastlinstva (2021), poetku Annu Ondrejkovú v role performerky a „krstnej mamy“ prezentovanej knihy a básnika Rudolfa Juroleka, autora maľby na obálke, ktorý sa prvýkrát prezentoval aj ako maliar; beseda bola spojená s vernisážou jeho výstavy. Kurátorom výstavy bol akademický maliar Ján Kudlička (PF). Návštevou akcie potešil aj vydavateľ Modrého Petra Peter Milčák. Podujatie moderovala Jana Juhásová (FF), literárna vedkyňa.

  Tretie literárne stretnutie (štvrtok 28. 4. 2022) bolo zamerané na prozaickú tvorbu Vandy Rozenbergovej, viacnásobnej finalistky súťaže Poviedka; jej knihy sa viackrát ocitli vo finálovom výbere súťaže Anasoft litera. Moderovania besedy sa ujal Vladimír Barborík (FF), literárny vedec.

  Slávnostný tón utorkového podujatia podčiarklo hudobné vystúpenie oceňovaného skladateľa a speváka Martina Husovského, ktorý je známy najmä ako líder hudobnej skupiny Komajota. Svojím hudobným vkladom nás vo štvrtok na podujatiach venovaných súčasnej poézii a próze potešili Daniel Špiner a Dušan Havrilla. Daniel Špiner, bývalý študent Katolíckej univerzity, je klavirista a hudobný skladateľ. K jeho aktivitám patrí aj spolupráca so speváčkami, spevákmi a muzikantmi (Andrej Šeban, Martin Geišberg, Katarína Koščová, Katarína Knechtová, Simona Magušinová a i.) Muzikant a spevák Dušan Havrilla predstavil výber zo svojho pripravovaného hudobného debutu. V rámci stretnutia s knihami sa mohli návštevníci stretnúť aj s ilustrátormi kníh pre deti Zuzanou Kucirkovou a Michalom Součkom. 

  Literárna sekcia festivalu UNIUM 2022 pripravila slávnosť slova, hudby a priateľstva autorov a čitateľov. Upriamila pozornosť nielen na pozvané literárne osobnosti, ktorých tvorba patrí k obsahu maturitných či štátnicových otázok, ale ponúkla študentskému publiku možnosti nahliadnuť na autorky a autorov aj osobne, cez ich vyjadrenia, odpovede, čítanie vlastnej tvorby. 

  Autor: organizátorky