Medzinárodná konferencia – záverečné podujatie projektu ULCA

  V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa konala na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku veľká medzinárodná konferencia ULCA: Pathway to Excellent Schools
  Medzinárodná konferencia – záverečné podujatie projektu ULCA

  V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa konala na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku veľká medzinárodná konferencia ULCA: Pathway to Excellent Schools. Knowledge-sharing & Networking in Education. Táto konferencia je kľúčovým podujatím organizovaným tímom projektových partnerov pod vedením tímu z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci projektu KA Erasmus+ „Upgrade with Learner-centred Approach“ (projekt č. 2020-1- SK01-KA203-078306). Podujatie spája učiteľov, manažérov a študentov a jeho cieľom je prezentovať zistenia projektu v oblasti prístupu zameraného na učiaceho sa. Prístup zameraný na učiaceho sa mení pravidlá hry v triedach: umožňuje študentom prevziať zodpovednosť za to, čo sa učia. Zameriavajú sa na to, ako s využitím nových vedomostí vyriešiť problém alebo vytvoriť pridanú hodnotu. Namiesto jednoduchého odovzdávania informácií učiteľ zadá študentom úlohu a vedie triedu pri vytváraní riešení. Študenti „objavujú“ nové informácie a prichádzajú s riešeniami namiesto pasívneho čakania na odpovede učiteľa. 

  Ružomberskou konferenciou sme začali finálnu etapu projektu. Učitelia zo zahraničia viedli workshopy a ukazovali, ako to je u nich na vyučovacej hodine. Sledovali ich učitelia z celého Slovenska a rôznych krajín sveta, nové skúsenosti môžu po absolvovaní ďalších kurzov implementovať do praxe.

  „Už máme za sebou aj stretnutie v Severnom Macedónsku, kde sme mali tréning trénerov, ktorí budú ďalej odovzdávať skúsenosti a šíriť myšlienku ULCA škôl. Je to o zmene myslenia a to je veľmi ťažké,“ povedala Rusnáková.

  Konferencie sa zúčastnilo cez sto účastníkov z mnohých krajín sveta (Slovensko, Litva, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Kirgizsko , Kazachstan, Turecko, Filipíny, Nigéria, Indonézia a pod.). Na konferencii vystúpili takmer všetci účastníci z projektových organizácií, ktorí prezentovali svoje skúsenosti, zážitky a novozískané vedomosti z projektu svojim kolegom v pléne. 

  Napríklad Mateja Todorovski predstavila GPS – Guidlines for Primary Schools. Názov je slovná hračka. Konkrétne, GPS je skratka pre Guidelines for Primary School (Príručka pre základné školy) v prístupe orientovanom na žiaka. Hlavným zámerom dokumentu je podporiť budúcich učiteľov a učiteľov v praxi v ich profesionálnom rozvoji a osobnom raste. Okrem toho je cieľom podporovať školy a organizácie pri rozvíjaní celoškolského prístupu zameraného na žiaka. Na konferencii učitelia z partnerských projektových škôl viedli aj workshopy. Zuzana Fileková s Lenkou Krasuľovou priviedli učiteľov k návratu do minulosti a vyskúšali si aké by to bolo byť opäť dieťaťom. Chceli by ste byť jazykovedcom či matematickým géniom? Nič nie je nemožné. S nimi ako učiteľkami si každý nájde svoju cestu sám. V rámci workshopu urobili ochutnávku najjemnejších učiteľských chutí v snahe zobudiť vo všetkých prítomných fantáziu a potrebu realizovať sa ako učiteľ. Spätná väzba detí nech je našou odmenou. Napokon, deti sa v nás zrkadlia. 

  Konferencia z pohľadu organizátorov naplnila naše ciele a tešíme sa na spoluprácu s novými školami, ktoré by sa chceli stať ULCA školami. 

  Autor: Markéta Rusnáková