Nadnárodné projektové stretnutie KNOWLO projektu v Prahe

  Na nadnárodnom manažérskom stretnutí KNOWLO boli prezentované výsledky prieskumu vzdelávacích organizácií
  Nadnárodné projektové stretnutie KNOWLO projektu v Prahe

  V Prahe sa 19. a 20. januára 2023 uskutočnilo stretnutie partnerov projektu KNOWLO, ktorého cieľom je rozvoj rámca a metodológie pre vzdelávacie organizácie, aby sa stali SMART organizáciami. Súčasťou stretnutia bola prezentácia projektového prieskumu.

  Prieskum uskutočnený na vzorke 265 respondentov z Česka, Talianska, Lotyšska, Slovenska a Španielska opisuje názory manažérov, učiteľov, ďalších pracovníkov škôl a študentov na štyri rôzne oblasti aspektov SMART učiacej sa organizácie: (1) organizačné sebauvedomenie, stratégia a rozvoj; (2) učenie, komunikácia a spolupráca; (3) klienti, udržateľnosť a orientácia na produkty; (4) digitálna transformácia, globálny kontext a tvorba hodnôt.
  Výsledky ukazujú, že vyučujúci uprednostňujú organizačné prostredie, v ktorom je jasná stratégia, kultúra excelentnosti, uprednostňovanie inovatívnych metód výučby, silné externé prepojenie, jasnosť pravidiel a stabilita v organizácii. Okrem toho bola zdôraznená potreba učiteľov dostávať konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá im pomôže napredovať. Učitelia v prieskume kladú dôraz na individuálny prístup ku učiacemu sa, na znalosť svojho vyučovacieho štýlu. Za dôležité považujú aj celoživotné vzdelávanie a jasnosť pravidiel a stabilitu organizačného prostredia. Podstatné sú pre nich aj vzťahy v organizácii, pričom sa zdôrazňuje hodnota každého člena a vzájomná spolupráca. Na druhej strane, medzi negatívne aspekty práce vo vzdelávaní patria stres, nedostatok finančných prostriedkov, jazyková bariéra, direktívne riadenie, nedostatočné technické vybavenie a nekvalitné normy pre online výučbu.
  Učitelia zo Slovenska v porovnaní so zahraničnými partnermi o niečo menej súhlasili s tým, že v každej organizácii by sa mala očakávať kultúra excelentnosti, že externé siete majú vplyv na organizáciu, že sa preferuje tímová práca, že vyučujúci sú dobre jazykovo vybavení, že technické vybavenie je dostatočné, a tiež vyjadrili názor, že organizácia nemá dostatok peňazí zo štátneho rozpočtu.

  Na pražskom stretnutí, na ktorom sa za KU zúčastnili prorektorka Markéta Rusnáková a Daniel Markovič z Katedry sociálnej práce, bol započatý proces transformácie atribútov SMART vzdelávacej organizácie do konštrukcie hodnotiaceho dotazníka.

  Autori: Markéta Rusnáková, Daniel Markovič