Návšteva Veľvyslankyne Talianskej J. E. Catherine Flumiani na PF KU v Ružomberku

  Dňa 30. marca 2022 navštívila Katolícku univerzitu v Ružomberku veľvyslankyňa Talianska Catherine Flumiani a Dr. Alessandra Sanniti, riaditeľka Talianskeho inštitútu v Bratislave.
  Návšteva Veľvyslankyne Talianskej J. E. Catherine Flumiani na PF KU v Ružomberku

  Talianske impresie ilustrátorov v dielach Gianni Rodariho, pripravené Katedrou cudzích jazykov PF KU v Ružomberku v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave, priniesli Ružomberku vzácnu návštevu – veľvyslankyňu Talianskej republiky J. E. Catherine Flumiani a riaditeľku Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave Dr. Alessandru Sanniti. V priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku dňa 30. marca 2022 sa slávnostne otvorila výstava o týchto ilustrátoroch, kurátorkou výstavy bola PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. 

  Veľvyslankyňa J. E. Catherine Flumiani a riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave Dr. Alessandra Sanniti sa stretli s členmi Katedry cudzích jazykov a vedením Pedagogickej fakulty i pánom rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas stretnutí sa pani veľvyslankyňa zaujímala o výučbu talianskeho jazyka na našej univerzite a študentov, ktorí si tento jazyk zamilovali.

  Na poludnie sa otvorila výstava v priestoroch Univerzitnej knižnice spolu s jej riaditeľkou Mgr. Katarínou Matuškovou. Študentov zaujala modernosť daných ilustrácií a sviežosť ich odkazu. Po pandémii išlo vôbec o prvé podujatie v takom veľkom rozmere v rámci Katedry cudzích jazykov. Ctená návšteva sa neskôr presunula na Mestský úrad, aby sa stretla s primátorom pánom Igorom Čomborom. Katedru cudzích jazykov na stretnutí zastupovali kurátorka výstavy PaedDr. Rosangela Libertini, PhD., vyučujúca katedry PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD. a za vedenie PF KU doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a PR.

  Pán primátor ocenil kvalitné vzťahy medzi Talianskou a Slovenskou republikou, medzinárodné aktivity Katedry cudzích jazykov PF KU v Ružomberku i aktivity študentov v odbore učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry. 

  Veľvyslankyňa J. E. Catherine Flumiani a riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu Dr. Alessandra Sanniti sa veľmi potešili aj poslednému bodu dňa – diskusii so študentami. Medzi veľkým množstvom otázok z viac ako päťdesiatich prítomných boli: „Ako sa stať veľvyslancom? Aké možnosti má talianske veľvyslanectvo v podpore študentov taliančiny na Slovensku?“ Stretnutie so študentami moderoval doc. Andrey Kraev, CSc., vedúci Katedry cudzích jazykov PF KU v Ružomberku. Pani veľvyslankyňa i pani riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu vyjadrili prianie, aby čoskoro opäť mohli navštíviť našu univerzitu.