Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

    Centrum celoživotného vzdelávania PF KU
    Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

    Centrum celoživotného vzdelávania PF KU (CCV PF KU) dáva do pozornosti schválený program inovačného vzdelávania "Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD", s hodinovou dotáciou 55 hodín. 

    Prihlášky je nutné poslať do 10.1.2022.

    Viac informácií získate na webovej stránke CCV PF KU