O odolnosti vo večnom Ríme

  Zástupcovia našej univerzity sa zúčastnili na workshope Building Resilience into Leadership, ktorý zorganizoval Nanovic Institute for European Studies.
  O odolnosti vo večnom Ríme

  Naša univerzita je členom partnerstva katolíckych univerzít Catholic Universities Partnership (CUP), skupiny spolupracujúcich univerzít, ktorú koordinuje Nanovic Institute for European Studies z University of Notre Dame. Okrem iných programov a aktivít Nanovic Institute v posledných rokoch organizoval každoročné workshopy na University of Notre Dame pre predstaviteľov CUP o témach katolíckeho lílderstva, fundraisingu a organizačných procesov.

  Vybraní absolventi tohto programu boli pozvaní zúčastniť sa na pokračovaní týchto workshopov, na programe pokročilého líderstva, ktorý bol organizovaný v priestoroch Univerzity Notre Dame v Ríme – v budove Rome Global Gateway. Ťažiskom trojdňového programu bola problematika odolnosti a odolného líderstva. Téma bola zvolená v predchádzajúcich rokoch, ale vzhľadom na súčasnú vojnu na Ukrajine sa stala ešte aktuálnejšou.

  Účastníci zo 6 univerzít CUP (Katolícka univerzita v Ružomberku, Katolícka univerzita v Chorvátsku, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Ukrajinská katolícka univerzita, Univerzita Sulkhan-Saba Orbeliani v Tbilisi a Katolícka univerzita Petra Pázmaňa) mali počas podujatia možnosť podrobne prediskutovať výzvy svojich inštitúcií v kontexte problematiky odolnosti. Prvý deň sa začal prezentáciou našich kolegov z Ľvova o situácii na Ukrajine a pokračoval duchovnou obnovou pod vedením Friedricha Bechinu, podsekretára Kongregácie pre katolícku výchovu. Program pokračoval prezentáciami, ktoré predniesli Clemens Sedmak a Monica Caro (Nanovic Institute), Carolyn Woo (bývalá prezidentka Catholic Relief Services a predchádzajúca dekanka Mendoza College of Business, University of Notre Dame), David Buckley (výkonný riaditeľ General Atlantic), Helen Alford a Piotr Janas (Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme).

  Marek Babic, Markéta Rusnáková a Eugen Zeleňák zastupujúci našu univerzitu mali možnosť dozvedieť sa viac o odolnosti v čase krízy, diskutovať o rôznych problémoch univerzít CUP a rozvíjať kontakty s našimi priateľmi a kolegami z iných katolíckych univerzít.

  Naše poďakovanie patrí Nanovic Institute for European Studies za to, že udržiava túto spoluprácu a pomáha našim inštitúciám zlepšovať sa.