Online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO

  Dňa 11.01.2023 prebehlo ďalšie online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO

  Dňa 11.01.2023 prebehlo ďalšie online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO, jedným z ktorých je aj Katolícka univerzita v Ružomberku.

  Na stretnutí partneri prebrali dôležité otázky, tykajúce sa realizácie projektu a taktiež sa zaoberali prípravou otázok dotazníka, ktorý bude zameraný na sebahodnotenie vzdelávacích inštitúcií. 
  Projekt KNOWLO je medzinárodným projektom, na ktorom v súčasnosti participujú 6 partneri zo štyroch rôznych krajín. Cieľom tohto projektu je doplniť organizácie o rôzne rámce, metodiky a nástroje, ktoré im umožnia merať ich silné stránky, prekonávať obmedzenia a stáť sa SMART organizáciami.

  Viac informácií na: http://www.knowloframework.com/

  Autor: Anastasiia Zelenska