Študentská umelecká činnosť XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže

  Podujatie sa koná v rámci Medzinárodného multižánrového festivalu UNIUM 2024
  Začiatok (dátum, čas):23. 4. 2024, 9:00
  Koniec (dátum, čas):24. 4. 2024, 12:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Súťaže
  Zameranie:umelecké a výtvarné

  V dňoch 23. - 24. apríla 2024 sa na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku bude konať XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť. Podujatie sa koná v rámci Medzinárodného multižánrového festivalu UNIUM 2024
  Okrem súťažných vystúpení sa môžete tešiť na KONCERT POROTCOV, na ktorý Vás touto cestou srdečne pozývame.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!