V Rige sa uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+ KNOWLO

    KNOWLO je projekt Kľúčovej akcie 2 financovaný z programu Erasmus plus
    V Rige sa uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+ KNOWLO

    V dňoch 13. a 14. júna 2022 hostila Medzinárodná vysoká škola kozmetológie druhé nadnárodné projektové stretnutie (TPM) projektu KNOWLO.

    KNOWLO je projekt Kľúčovej akcie 2 financovaný z programu Erasmus plus, ktorý sa zaoberá podporou kultúry zdieľania vedomostí vo vzdelávacích organizáciách. Cieľom projektu je navrhnúť inovatívny a interaktívny rámec, ktorý pomôže tradičným vzdelávacím organizáciám transformovať sa na moderné vzdelávacie organizácie. Na stretnutí sa zúčastnili partneri z Talianska, Českej republiky, Slovenska a Lotyšska. Analýza dát pre rámec, brainstormingové aktivity a rôzne stratégie orientované na výsledky boli prediskutované počas dvojdňového stretnutia projektu KNOWLO.