PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Garantka študijného programu Pedagogika, Univerzitná docentka
  PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra pedagogiky a psychológie

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: A213
  Telefón:
  Email: gabriela.sivakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  08:30 - 10:30

  konzultačné hodiny pre letný semester 2023/2024

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  AKTUÁLNA PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

  • Metodológia pedagogického výskumu
  • Výskumné metódy v pedagogických vedách
  • Pedagogická diagnostika žiaka
  • Teória výchovy
  • Hra a hrové činnosti

  VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

  (2006) Mgr. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Pedagogika

  (2008) PhDr. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Pedagogika

  (2013) PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Pedagogika