doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 423
  Telefón:
  Email: irena.kamanova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 14:00

  vždy po mailovej dohode, kanc. 423

  Profesijná charakteristika

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1981 – 1991   ONV – odbor školstva, vedúca výchovy

  1991 – 2000   Zástupca riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb pre dospelých V Ružomberku

  2000 – 2005   SZŠ M. T. Schererovej, Ružomberok, stredoškolský pedagóg

  2003 – 2004   Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,  Katedra sociálnej práce. Ružomberok,  asistent

  2005 – 2007   Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,  Katedra sociálnej práce. Ružomberok,  interný doktorand

  2007 – 2010   Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,  Katedra sociálnej práce. Ružomberok,  odborný asistent

  2010 – trvá    Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, Katedra sociálnej práce. Ružomberok, docent

  Pedagogické aktivity:

  2005 - Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, Katedra sociálnej práce. Ružomberok, od roku 2010, docent KSP

  Lektorka: moduly Alzheimerova choroba, opatrovateľský kurz

  Lektorka: SZŠ M.T.Schererovej, učiteľ odborných predmetov  2021/2022

  Supervízor: registrovaný pod MPSVaR SR

  Lektor-metodik: v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb