doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 214
  Telefón:
  Email: ivana.rochovska@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:00 - 11:00

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  2005 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (Mgr.)

  2007 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Predškolská a elementárna pedagogika (PaedDr.)

  2008 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Predškolská a elementárna pedagogika  (PhD.)

  2010 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

  2011 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi (Bc.)

  2014  Eszterházy Károly College in Eger, Faculty of Teacher Training and Knowledge Technology, Educational Sciences (doc.)

   

  Pôsobenie na VŠ

  2008 - 2014 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - odborná asistentka

  od 2014 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - docentka