PaedDr. Jana Mastišová, PhD.

  Koordinátor a metodik pedagogickej praxe, Odborná asistentka
  PaedDr. Jana Mastišová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 239
  Telefón:
  Email: jana.mastisova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  08:50 - 10:20

  Profesijná charakteristika

  VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA

  Štúdium:

  Magisterské:
  1988 – 1993 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Mgr. Odbor: učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl. MASTIŠOVÁ, J.: Činnosť detí mimo vyučovania. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1993.

  2001 – 2003 rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky UK Bratislava. MASTIŠOVÁ, J.: Integrácia zdravotne postihnutých detí v základnej škole.

  2005 – 2006 Univerzita Palackého, Olomouc, Odbor: speciální pedagogika logopedie (rozširujúce štúdium) MASTIŠOVÁ, J.: Poruchy učenia u detí mladšieho školského veku a ich náprava. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

  Rigorózne:

  2007 Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, PaedDr. Odbor: učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl. MASTIŠOVÁ, J.: Dyslexia – porucha čítania u detí v mladšom školskom veku. Ružomberok : PF KU, 2007.

  Doktorandské:

  2007 začiatok doktorandského štúdia v externej forme na PF KU v odbore sociálna práca

  2010 dizertačná skúška

  2013 štátna záverečná skúška v študijnom odbore sociálna práca, konaná na PF KU v Ružomberku. Názov dizertačnej práce: Príprava dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na primárne vzdelávanie

   

  PRIEBEH A ZOZNAM DOTERAJŠÍCH PRACOVNÝCH POMEROV

  1982 – 1984 učiteľka 1. stupňa ZŠ Partizánska Ľupča
  1987 – 1995 učiteľka 1. stupňa ZŠ Sládkovičova – Ružomberok
  1996 – 2006 učiteľka 1. stupňa a školský špeciálny pedagóg, ZŠ Klačno Ružomberok

  1996 – 2006 metodička praxe pre učiteľstvo 1. stupňa KU Ružomberok
  2006 - asistentka na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta KU Ružomberok

  2013 - odborná asistentka na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta KU Ružomberok