doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent
  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra biológie a ekológie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421 44 430 46 93
  Email: jaroslav.demko@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  09:30 - 11:00

  KH párne týždne

  ResearchGateORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  ODBORNÁ PRAX

  Od 27. augusta 2018 doteraz: Katolícka univerzita Ružomberok

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: rektor

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: štatutárny orgán KU, riadenie KU, zastupovanie KU navonok 

  Názov a adresa zamestnávateľa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 03401 Ružomberok

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Univerzitné školstvo

   

  Od 19.12.2011 doteraz: Katolícka univerzita v Ružomberku

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Docent

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Vedecko – pedagogická činnosť

  Názov a adresa zamestnávateľa: Katolícka univerzita Ružomberok, Hrabovská cesta č.1, 03401

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Univerzitné školstvo

   

  Od 1.9.2004 do 19.12.2011:Vodárenská spoločnosť Ružomberok, akciová spoločnosť.

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Riaditeľ spoločnosti

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Riadenie akciovej spoločnosti

  Názov a adresa zamestnávateľa: Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Pri Váhu č.6, 03406 Ružomberok

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva :Národné hospodárstvo

   

  Od 1.9.1997 do:1.92004: SCP, a.s. Ružomberok

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Manažér  ochrany životného prostredia

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Riadenie ochrany životného prostredia

  Názov a adresa zamestnávateľa: SCP,a.s. Ružomberok, Bystrická cesta č.1

   Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Národné hospodárstvo

   

  Od 1.3.1984 do 1.9.1997: Technická univerzita vo Zvolene

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Odborný asistent

  Hlavné činnosti a zodpovednosť:  Vedecko – pedagogická činnosť

  Názov a adresa zamestnávateľa: Technická univerzita vo Zvolene, Masarykova 24, 960 01 Zvolen

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Univerzitné školstvo

   

  VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA

  Od roku 2002 :Technická univerzita vo Zvolene, habilitácia :docent

  Názov získanej kvalifikácie: Docent

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Výučbový proces, výskumná činnosť

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Technická univerzita vo Zvolene, univerzita

  Od roku 1996 do 2001: Technická univerzita vo Zvolene, vedecká príprava

  Názov kvalifikácie: CSc.

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Vedecko-pedagogická činnosť

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Technická univerzita vo Zvolene, univerzita

   

  Od roku 1979 do roku 1984: Technická univerzita vo Zvolene, vysokoškolské vzdelanie

   Názov kvalifikácie: inžinierstvo

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: inžinier

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Technická univerzita vo Zvolene, univerzita