Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra chémie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A305
  Telefón:
  Email: jaroslav.durdiak@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  OSOBNÉ ÚDAJE

   

  Meno: Jaroslav DURDIAK
  Title : Ing, PhD.
  Adresa: Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  Národnosť: slovenská


  E-mail : jaroslav.durdiak@ku.sk

   

  VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA

  1974 - 1978 SPŠCH vo Svite

  1978 – 1983 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Chemicko-technologická fakulta, Technológia silikátov

  1995 - 1999 Externé doktorandské štúdium: Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš,  Špecializácia: Radiačná, chemická a biologická ochrana

   

  Zahraničné študijné pobyty:

  The NATO School, Oberammergau, SRN 1997

   

  PRIEBEH A ZOZNAM DOTERAJŠÍCH PRACOVNÝCH POMEROV

  1983-1986                           Krmovinársky a glejársky podnik, Liptovský Mikuláš - smenový dispečer

  1986-1988                          Štáb Civilnej obrany okresu, Liptovský Mikuláš - samostatný odborný referent pre radiačnú, chemickú a biologickú ochranu                                                           okresu  Liptovský Mikuláš

  1988-1993                           Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš - odborný asistent Katedry vševojskovej prípravy

  1993-1994                          Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš - starší učiteľ Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany

  1994-2004                          Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, odborný asistent Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany

  2004 – súčasnosť             Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku – odborný asistent- zástupca vedúceho katedry chémie