Mgr. Júlia Fričová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  Mgr. Júlia Fričová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: 424
  Telefón:
  Email: julia.fricova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 15:00

  Na konzultačné hodiny je potrebné prihlásiť sa 24 hodín vopred emailom.

  ResearchGateORCIDAcademia.eduSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia

  2014 – 2017                  Bc.

                                        Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta

                                        Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok

                                        Študijný odbor: Sociálna práca

  2017 – 2019                  Mgr.

                                        Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta

                                        Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok

                                        Študijný odbor: Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

  2019 – 2022                  PhD.

                                        Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta

                                        Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok

                                        Študijný odbor: Sociálna práca

  Priebeh doterajších pracovných pomerov

  2022 – trvá      Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta , Katedra sociálnej práce – vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

  2022 - trvá       Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) - lektor sebarozvojového programu

  Doplnkové vzdelanie a absolvované kurzy

  Double B, s. r. o. - Integratívny koučing a kľúčové kompetencie - 2021/2022

  BEPS, s. r. o. - kurz anglického jazyka - 2019/2022