Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Tajomník katedry, Univerzitný docent
  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra manažmentu

  Pedagogická fakulta Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 409
  Telefón:
  Email: karol.carnogursky@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 15:00

  Po dohode možná konzultácia online prostredníctvom MS Teams

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  V súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docent na Katedre manažmentu PF KU v Ružomberku. Vo svojich vedecko-výskumných a pedagogických aktivitách sa venuje problematike marketingu, marketingovej komunikácii v online prostredí a spotrebiteľskému správaniu. Zároveň spolupracuje s viacerými podnikmi pri optimalizácii marketingovej stratégie v online prostredí. Zapojil sa do riešenia viacerých projektov z grantových schém štrukturálnych fondov, VEGA, APVV, a Erasmus+.