Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: katarina.dzurillova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  2008 – 2011

  - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – denná forma doktorandského štúdia v študijnom programe 1.1.6. špeciálna pedagogika 

  2003 – 2008

  - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - odbor: Učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: Pedagogika sluchovo postihnutých a predškolská pedagogika

  2002 – 2003

  - Stredná Pedagogická škola v Levoči - pomaturitné nadstavbové štúdium v odbore: Špeciálna pedagogika

  • 1998 – 2002

  - Stredná Pedagogická škola v Levoči - odbor: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   

  Iné vzdelanie:

  2013 - 2014

  - Adaptačné vzdelávanie

  2007

  - Univerzitný výmenný program ERASMUS, Pedagogická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe - odbor: Predškolská pedagogika

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko – pedagogického pôsobenia :

  2018 -

  2018 - 2018 

  - odborný asistent na Katedre špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči  

  - učiteľka v materskej škole, Materská škola v Levoči

  2014 – 2015 

  - učiteľka v materskej škole, Základná škola s materskou školou v Domaňovciach

  2013 – 2014 

  - učiteľka anglického jazyka a výtvarnej výchovy na 1. stupni a vychovávateľka v školskom klube detí, Základná škola s materskou školou v Domaňovciach

  2011 – 2012 

  - učiteľka v materskej škole, Materská škola v Levoči 

  2009 - 2011 

  - učiteľka anglického jazyka, Centrum voľného času v Levoči

  2008 - 2011 

  - pedagogická a vedecká činnosť na Katedre špeciálnej pedagogiky počas dennej formy doktorandského štúdia v študijnom programe 1.1.6. špeciálna pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

   

  Kurzy, odborné školenia:

  • Workshop Cudzí jazyk a žiaci so sluchovým postihnutím, Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, 10. december 2010.

  • Certifikát o účasti v programe Podporujeme individuality v oblasti spoločenských vied, Nadácia Intenda, Bratislava, 15. november 2010.