PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, študijný poradca, Univerzitná docentka
  PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra pedagogiky a psychológie

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 213, počas skúškového obdobia KH po dohode.
  Telefón:
  Email: katarina.tistanova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  08:50 - 10:25

  KH pre letný semester 2023/2024, miestnosť 213

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Počas skúškového obdobia konzultačné hodiny po dohode.  Možnosť dohodnúť sa mailom na osobnom alebo online stretnutí.

  AKTUÁLNA PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

  • Didaktika
  • Pedagogická a sociálna komunikácia
  • Zvládanie konfliktných situácií
  • Moderné edukačné metódy
  • Hodnotenie v edukácii
  VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

  (1998) Mgr. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii Pedagogika - Slovenský jazyk

  (2003) PaedDr. - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

  (2007) PhD. - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, študijný odbor: 75-02-09 teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej povahy v špecializácii: Teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ