Mgr. Lenka Horváthová

  Doktorandka, Denná forma štúdia
  Mgr. Lenka Horváthová

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A105
  Telefón: +421 908 109 383
  Email: lenka.horvathova@edu.ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Oblasť zamerania

  Sociálno-právna ochrana detí, náhradná starostlivosť, centrá pre deti a rodiny

  Rizikové správanie detí a mládeže

  Terapeutické metódy v sociálnej práci, muzikoterapia 

  Vzdelanie

  2023 - Doktorandské štúdium denné 

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce

  2000 - 2005 - Magisterské štúdium denné

  Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce

   

  Doplnkové vzdelanie a kurzy

  2023 - Sociálna diagnostika, MPSVaR BA

  2016 - 2019 - Umenie socioterapie, socioterapeutický výcvik 

  Inštitút psychoterapie a socioterapie Bratislava, zapísaná v zozname socioterapeutov

  2016 - 2018 - Muzikoterapeutický výcvik Markéty Gerlichovej pod CZMTA

  2012 - 2013 - Muzikoterapeutický výcvik Matěja Lipského pod CZMTA

  Česká muzikoterapeutická asociácia, Praha, členka asociácie

  2011- 2013 - Kvalifikačné vzdelávanie - špeciálny pedagóg vo vých. a špecializ. zariadeniach, špeciálny asistent

  Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

  Pracovné skúsenosti

  2006 - 2023  - Centrum pre deti a rodiny Ružomberok

  2020 - OZ Dom aktivít Hybaj, Ružomberok, zakladajúci člen, dobrovoľník v oblasti podpornej muzikoterapie pre deti

  2020 - Špeciálna materská škola, Nosko Centrum Ružomberok, podporná muzikoterapia pre deti s PAS a inými špeciálnymi potrebami

  2005-2006 - Diagnostické centrum Ružomberok