PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka odbornej praxe pre študijný odbor sociálna práca, Odborná asistentka
  PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1
  02601 Ružomberok

  Kancelária: 422
  Telefón: +421 44 43 26 842
  Email: lenka.stefakova@ku.sk

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Vzdelávanie a príprava

  Október 2007- September 2010 - PhD. - Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied

  2007 - PhDr. - Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied

  2000-2005 - Mgr. - Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

   

  Zamestnanie

  2010-trvá - Odborný asistent - Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Ružomberok                                                 

  2007-2010 - Interný doktorand - Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Ružomberok                                                 

  2006-2007 – Vychovávateľ - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, domov pre osamelých rodičov, krízové stredisko, Dolný Kubín 

   

  Prednáškové pobyty na zahraničných univerzitách

  - 21.11-26.11.2011, Warsaw , Poland, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  - 21.10-26.10.2012, Ostrava, Česká republika, Fakulta sociálnich studií, Ostravská univerzita v Ostrave

  - 11.11-16.11.2013, Krakow, Poland, Instytut nauk o wychowaniu, Jesuit university Ignatianum w Krakowie

  - 22.11-25.11.2015, Liberec, Česká republika, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta přírodovědne-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

  - 23.04-26.04.2017, Ústí nad Labem, Česká republika, Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  - 23.04-26.04.2019, Olomouc, Česká republika, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Fakulta filozofická, Univerzita Palackého v Olomouci

  - 12.04-15.04.2021, Hradec Králové, Česká republika, Ústav primárnej, predprimárnej a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

  - 26.03-31.03.2023, Ústí nad Labem, Česká republika, Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

   

  Ďalšie aktivity

  Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci.

  Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

  Koordinátorka a tútorka odbornej praxe v študijnom odbore sociálna práca na KSP PF KU v Ružomberku.

  Kontaktná osoba medzi univerzitou a MPSVaR v rámci Memoranda o spolupráci, ktorej účelom je poskytovanie pomoci a podpory klientom/-tkám zariadení prostredníctvom študentov/-tiek akreditovaného študijného odboru sociálna práca na dobrovoľnej báze.