Mgr. Marcela Čarnická PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  Mgr. Marcela Čarnická PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421917 939 053
  Email: marcela.carnicka@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  08:50 - 09:30
  Piatok
  13:50 - 14:30

  konzultácie v danom čase po dohode (telefonicky, e-mailom) platia pre letný semester

  Profesijná charakteristika

  2000 – 2004         Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči

  2004 – 2009         Mgr. - Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – dejepis – náuka o spoločnosti

  2010 – 2013         PhD. -  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Odbor: Odborová didaktika – Teória vzdelávania náboženskej výchovy

  odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2017 - súčasnosť
  pracovník pre vedu a výskum Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2013 - 2017