Mária Bakošová

Mária Bakošová

Kde ma nájdete

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: maria.bakosova233@ku.sk