Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Námestie A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: martin.jurco@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Priebeh vzdelania:

  2007   Mgr. art. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobno-tanečná fakulta, odbor: hra na klavíri
  2010   PhD. Katolícka univerzita Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor: didaktika hudby

  Priebeh výskumno-pedagogickej činnosti:

  2002/2003 Konzervatórium v Bratislave, korepetítor
  2003-2009 Základná umelecká škola, Daliborovo nám., Bratislava, učiteľ hry na klavíri
  2007-2010 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, interný doktorand

  od 2010 ZUŠ Ľudovíta Fullu, Nám. A. Hlinku 14, Ružomberok, učiteľ hry na klavíri
  od 2010 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia, odborný asistent