doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

  Vedúci katedry, Docent
  doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra matematiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: martin.papco@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vo svojom výskume sa venujem modelovaniu neurčitosti s využitím fuzzy matematiky, kvantových štruktúr, kategoriálnych metód, ako aj teórii agregačných funkcií a ich využitiu pri agregovaní údajov v oblastiach v angličtine označovaných ako Image Processing, Deep Learning, Decision Making a Motor Imagery Brain Computer Interfaces.