prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: martin.zvonar@ku.sk