Ing. Miloslav Korba

  Nepedagogický zamestnanec
  Ing. Miloslav Korba

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta, Dekanát PF

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421915 999 575
  Email: miloslav.korba@ku.sk