PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

  Vedúca katedry, Univerzitná docentka
  PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A210
  Telefón:
  Email: miriam.uhrinova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:30 - 11:00

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  1993 – 1997           Mgr.          Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, študijný odbor: Učiteľstvo pre 1.- 4. ročník ZŠ

  1994 – 1998           rozširujúce štúdium              Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, odbor:  Vyučovanie nemeckého jazyka pre 1.- 4. ročník ZŠ

  2000                    PaedDr.       Pedagogická fakulta UKF v Nitre,  rigorózne konanie v odbore: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

  2004 – 2007          PhD.        Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, odbor: Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii Teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ

  2008 – 2010           rozširujúce štúdium              Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, odbor: Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1997 – 1998        Gymnázium A. Merici, Trnava, stredoškolská učiteľka

  1998 – 2004        ZŠ Jahodnícka ul., Martin, učiteľka na 1. stupni ZŠ

  2004 – 2007        Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, interný doktorand

  2007 -       Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, odborný asistent na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky