prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

  Profesor
  prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra matematiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: miroslav.haviar@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  13:40 - 14:30

  Profesijná charakteristika

  Vo svojej vedeckej činnosti sa venujem teórii zväzov, teórii grafov a univerzálnej algebre, najmä tzv. Teórii prirodzených dualít algebier. V zahraničí vedecky spolupracujem najmä s kolegami na University of Johannesburg, La Trobe University v Melbourne a University of Lisbon.