PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (Levoča)

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: miroslav.kamenicky@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  11:20 - 12:30
  Piatok
  13:00 - 14:00

  Profesijná charakteristika

                                       1977-1982             UPJŠ Košice, Pedagogická fakulta Prešov

                                                                        aprobácia: matematika - základy techniky

                                                                        štátna záverečná skúška s vyznamenaním

                                      1985-1987             špecializačné štúdium inštruktorov didaktickej techniky 

                                      1987-1989             UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta

                                                                        aprobácia: výpočtová technika -   štátna záverečná skúška

                                      1993-1994             štúdium vedúcich pedagogických pracovníkov  Metodické centrum Prešov

                                      1998-1999             II. kvalifikačná skúška, Pedagogická fakulta  Prešovskej univerzity

                                                                        téma: "Kooperácia rodiny a školy ako perspektívny  zdroj informácií a inovácií v riadení školy".

                                      2003 - 2008           doktorandské štúdium, KU Ružomberok

                                                 2008            dizertačná skúška „Efektívnosť motivácie pri  tvorivom vyučovaní v matematike“ – PhD.

                                                 2009            ukončené štúdium špeciálnej pedagogiky – štátna skúška  

   

  Profesionálna prax:  1982 – 1991    stredoškolský učiteľ - Gymnázium J.F. Rimavského  Levoča 

                                      1991 - 1995             zástupca riaditeľa školy - Gymnázium J. F.  Rimavského Levoča

                                      1995 - 2013             riaditeľ školy - Gymnázium J.F.Rimavského Levoča

                                      2003- doposiaľ       KU Ružomberok -  IJP Levoča