PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra pedagogiky a psychológie

  Hrabovská cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 215
  Telefón: +421 44 432 6842, +421915930835
  Email: olga.okalova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:00 - 10:30

  Konzultačné hodiny sú poskytované v kancelárii č. 215 a platia pre letný semester iba do začiatku skúškového obdobia.

  Profesijná charakteristika

  Som vyštudovaná sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička.

  Vo svojej práci sa zameriavam na sieťovanie, komunitné plánovanie a multidisciplinaritu. Spolu so školskými komunitami sa venujem predovšetkým bezpečiu a dialógu v školách, tiež inklúzii, ktorá vychádza z postmoderny. Dlhodobo pôsobím ako vysokoškolská učiteľka, lektorka, facilitátorka a teraz tiež ako ambasádorka multidisciplinárneho prístupu v ŽSK. Niekoľko rokov realizujem poradenstvo a konzultačnú činnosť. Chvíľu som pracovala aj ako dobrovoľníčka v internetovej poradni IPčko, o.z.. Pri práci s rodinou pracujem s pripojením hlasov a jazykov do konverzácii o žiadanej zmene. Baví ma spoločne hľadať spôsob ako tvoriť dialóg, a z neho liečivý systém, v ktorom sa cítime spoločne dobre. Komunikácia v konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii a porozumeniu rovnováhy fungovania vo vzťahoch. Darí sa mi práca so skupinami profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať pojítka tímovosti, efektívnej spolupráce a užitočného dialógu. Osobne si myslím, že som neustále na dobrodružnej ceste sebapoznania. Mnohokrát sa vďaka vzťahovým konštruktom s inými o sebe veľa dozvedám spôsobom, ktorý ma rozvíja a baví. Systematicky sa venujem mentorskej, školiacej a koordinačnej činnosti zameranej na etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov do komunít. Aktuálne som koordinátorkou školského podporného tímu a školskou špeciálnou pedagogičkou na dvoch stredných školách. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré vzdelávacie programy. Vo vlastnej praxi najviac používam kolaboratívne, dialogické prístupy ako "Open dialogue", „Solution Focused Approach“. Som garantkou inovačných programov "Multidisciplinárny prístup v diagnostike porúch fetálneho alkoholového spektra", "Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebamia špecializačného programu "Rozvoj kľúčových kompetencií koordinátora školského podporného tímu" ktoré sú určené pre školské podporné tímy a odborných zamestnancov