doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Profesor
  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra geografie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A319
  Telefón:
  Email: pavel.bella@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:00 - 13:45
  Štvrtok
  13:00 - 13:45

  ResearchGate

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské štúdium

  1980 – 1985  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografia a kartografia

   

  1986  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenslého v Bratislave

  RNDr., doktor prírodovedy v odbore Geografia a kartografia

   

  Doktorandské štúdium

  1998 – 2000  Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

  PhD., philosophiae doctor v odbore Fyzická geografia a geoekológia

   

  Habilitačné konanie

  2010  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  docent v odbore Fyzická geografia a geoekológia