Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD.

  Vysokoškolská učiteľka, funkčné miesto docenta, Univerzitná docentka
  Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD.

  Kde ma nájdete

  Katedra výtvarnej výchovy

  Námestie A. Hlinku 56
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 105
  Telefón:
  Email: pavlina.cierna@ku.sk