RNDr. Pavol Papčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  RNDr. Pavol Papčo, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra geografie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A322
  Telefón:
  Email: pavol.papco@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  09:00 - 11:00

  Miestnosť A322. Pre dlhšiu konzultáciu sa prosím oháste vopred e-mailom. Ďakujem.

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie / Qualification

  2003: Mgr. / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, geografia - matematika

  (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

  2009: RNDr. / fyzická geografia a geoekológia

  (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

  2010: PhD. / fyzická geografia a geoekológia

  (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

  Zamestnanie / Employment

  2008 - súčasnosť: asistent, resp. odborný asistent v odbore geografia

  (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie)