doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  Zástupca vedúceho katedry, Docent
  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  Kde ma nájdete

  Katedra výtvarnej výchovy

  Nám. Andreja Hlinku 56
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 104
  Telefón: 00421907883105
  Email: pavol.rusko@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  08:00 - 10:00

  Podľa možnosti sa vopred ohlásiť mailom

  Profesijná charakteristika

  Pavol Rusko

  Narodený:

  12.2.1961 v Ružomberku

  Štúdium:

  1976–1977 – Stredná umelecko-priemyselná škola Kremnica, odbor kováčstvo

  1976–1977 – Stredná priemyselná škola textilná Ružomberok, odbor výtvarné spracovanie tkanín

  Magisterské štúdium:

  1981–1987 – VŠVU Bratislava, textil, doc. Rašla, doc. Vychlopen, prof. Elvíra Antalová

  Doktorandské štúdium:

  2008–2010 – Sliezka univerzita v Katoviciach, fakulta umenia v Tešíne, grafika – Farba a štruktúra v umeleckej grafike

  Habilitácia:

  1997–VŠVU Bratislava, v odbore Úžitkové umenie – Medzi farbou a štruktúrou, medzi materiálom a priestorom

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a vedecko-pedagogického pôsobenia:

  1988–1990 návrhár v BZVIL Ružomberok

  1990–1992 externý pedagóg na SPŠT v Ružomberku, učiteľ figurálneho kreslenia

  1992–1997 vedúci oddelenia textilného dizajnu a vedúci katedry úžitkového umenia II., Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, detašovaného pracoviska v Ružomberku vo funkcii odborného asistenta

  1997–1999 vedúci oddelenia textilného dizajnu a vedúci katedry úžitkového umenia II., Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, detašovaného pracoviska v Ružomberku vo funkcii docenta

  1999–2000 docent Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku, Žilinská univerzita

  2000–2001 docent na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v  Ružomberku, prodekan pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy

  2002–2003 docent na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedúci katedry výtvarného umenia

  2005–docent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, zástupca vedúceho katedry výtvarného umenia