prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Vedúci katedry, Profesor
  prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra chémie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: peter.tomcik@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   


  1993-1994: Asistent na Katedre analytickej chémie CHTF STU

  1994-1995: Interný doktorand na Katedre analytickej chémie CHTF STU (I. polovica DrŠ)

  1995-1997: Civilná služba na Katedre analytickej chémie CHTF STU

  1997-1998: Interný doktorand na Katedre analytickej chémie CHTF STU (II. polovica DrŠ)

  1998-2001:  Vedeckovýskumný pracovník (§01) na Katedre analytickej chémie CHTF STU

  2001-2002: Samostatný vedecký pracovník (§01, IIa) na Katedre analytickej chémie CHTF STU

  2002-2004: Postdoktorálny vedecký asistent University of Oxford, Veľká Británia

  2004-2005: Samostatný vedecký pracovník (§01, IIa) na Katedre analytickej chémie FCHPT STU

  2005-2006: Odborný asistent (§18, IIa) na Katedre analytickej chémie FCHPT STU

  2006-2008: Vedeckovýskumný pracovník (§01, Doc., IIa) na OALCH FCHPT STU

  2008-2010: Vedeckovýskumný pracovník (§01, Doc., IIa) na OALCH FCHPT STU (50 percent)

  2008-2010: Docent na Katedre chémie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku (100 percent )

  2011-2012: Docent na Katedre chémie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  2012-2013: Poverený vedením Katedry chémie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  2012- 2019:Mimoriadny profesor na Katedre chémie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  2013-        : Vedúci Katedry chémie a fyziky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  2019-        : Profesor na Katedre chémie a fyziky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku